Utbildning
 
 
Arbete · Bosnien · Internet · Kvinnor · Myndigheter · Utbildning
 
 
AMS utbildningsdatabas
Arbetsmarknadsstyrelsen utbildningsdatabas - Detaljerad information om 3500 utbildningar Sök efter den utbildning och utbildningsnivå du är intresserad av. Även distans. (sv)
CSN
Centrala studiestödsnämnden, CSN, är den statliga myndighet som administrerar det svenska studiestödet; det vill säga lån och bidrag för studier. (sv)
Elevorganisationen
En elevfacklig organisation som riktar sig till elever i årskurs 7-9 år samt på gymnasiet. Elevorganisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och tar bara ställning i frågor som rör skolan. (sv)
FIN
Folkhögskolornas informationstjänst. Alla folkhögskolor i Sverige presenteras. Sök efter geografiskt område. Ämnesindex. (sv)
Folkbildningsrådet
Högsta beslutande organ för studieförbund och folkhögskolor. Finn länkar till Sveriges alla folkhögskolor, information om studier vid folkhögskola och annat matnyttigt. (de, en, es, et, fi, fr, lv, ru)
Friskolornas Riksförbund
Nyheter och aktuell information om förbundet och dess medlemmar. Om utbildning, rådgivning och föreningen Friskolans Vänner. (en, sv)
Gymnasieguiden
Databas för att hitta gymnasieskolor. Sök efter ett visst program eller efter viss skola, fråga syokonsulenten, använd länkarna. (sv)
Högskoleverket
Verkets arbete och nyheter visas. Särskild information om utbildningsvärdering och konferenser, presentation av universitet och högskolor. (en, sv)
Inetmedia - Svenska skolor
Länksida till svenska skolor och skolrelaterade webbplatser. Ingår i nyhetsbrevet Inetmedia, teckna prenumeration på nyhetsbrevet här. (sv)
Infoteket
Infoteket - Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningsförvaltningen vill genom webbplatsen bidra till arbetskraftens utveckling. Infoteket är ett verktyg för planering av studier och arbete. Den vänder sig till människor som väljer utbildning eller yrke, människor som söker jobb, kollegor, företag, regionutvecklare, kommuner och andra myndigheter. (sv)
Komvux
Om kommunala vuxenutbildningen - Skolverkets basinformation. (sv)
Kvinnofolkhögskolan
Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan har till huvuduppgift att främja kvinnors studier och utbildning. All verksamhet skall drivas av kvinnor och för kvinnor. (en, sv)
Lexin
Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker som har tagits fram av Myndigheten för skolutveckling för användning i invandrarundervisningen. Idag omfattar Lexin cirka 30000 ord. För närvarande hittar du Lexin på åtta olika språk: svensk-bosniskt, -engelskt, -finskt, -grekiskt, -kroatiskt, -ryskt, -turkiskt och -spanskt lexikon med spanskamerikanska varianter. (en, sv)
Libris
Libris - avdelningen vid Kungl. biblioteket ansvarar för utveckling och drift av nationella system inom biblioteksområdet. (en, sv)
Länkskafferiet
Databas med material som är användbart inom skola. Ämnen kan sökas under områdesrubriker samt i sökmotor. Finn ämnesrelaterade länkar. (en, sv)
Real Campus
Riktar sig till ungdomar som är nyfikna på hur det är att studera på högskolan. Genom att följa fyra tecknade studenter får man en inblick i hur livet som student kan vara. (sv)
Skoladresser
Skolverkets databas. Här finns förteckningar över svenska skolor som presenterar information på Internet och/eller har officiell e-post adress. (en, sv)
Skoldatanätet
Skoldatanätet fungerar både som informationscentrum, bibliotek och nyhetsförmedling. Här kan du hämta och få information som kan användas direkt i skolarbetet, samt hålla dig uppdaterad i aktuella händelser, konferenser, tävlingar och andra aktiviteter som är av intresse för lärare och skola. (en, sv)
Skolverket
Skolverket ansvarar för vissa riktlinjer inom skola och barnomsorg. Se länkar till olika verksamhetsområden och projektbeskrivningar. (en, sv)
Studera.nu
Förutom information om högskoleutbildningar i Sverige finns fakta om antagning, högskoleprovet, forskning, studier utomlands och studentliv. (en, sv)
Specialpedagogiska institutet
Specialpedagogiska institutet är en rikstäckande myndighet med ansvar för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. (sv)
Studiefrämjandet
Presenterar Studiefrämjandets medlemsorganisationer och länkar till deras lokala avdelningar. Sökmotor till Internet. (en, sv)
SUNET
SUNET:s mål är att genom samverkan mellan högskolorna i Sverige främja datakommunikation som är till nytta för högskolan, i första hand genom att tillhandahålla möjligheter till datakommunikation till/från/mellan universitet och högskolor nationellt och internationellt, i andra hand genom att stödja och samarbeta med organisationer som har som målsättning att erbjuda datakommunikation åt hela samhället. (en, sv)
Svenska läromedel
SLI AB utvecklar och driver den tekniska plattform som nyttjas av såväl lärare/utbildare, läromedelssamordnare, AV-centraler, förlag, filmdistributörer, mfl. Alla parter "ger och tar" för att vi tillsammans ska kunna skapa bästa möjliga tjänst för att lärare och utbildare ska få ett bra beslutsunderlag när det gäller att köpa och låna läromedel. (sv)
Verket för Högskoleservice
Upplyser om dem som ger service och stöd till universitet och högskolor i landet, med fördjupad information om antagning och upphandling. (sv)
Vux - Vuxenutbildning
Skolverkets information om vuxenutbildningen - Grundläggande vuxenutbildning, Påbyggnadsutbildning (PU), Gymnasial vuxenutbildning, Kompletterande utbildningar, Svenska för invandrare (sfi), Särvux. (sv)
Yrkesutbildning
Myndigheten för Kvalificerad Yrkesutbildning. Delvis arbetsplatsförlagda yrkesutbildningar för personer med avslutat gymnasium. Studerandeinformation och sökmotor till utbildningar. (en, sv)
 

    


Copyright © 1998- Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige.
Design by © 1998- Haris Tucakovic, Sweden