Kvinnoriksförbund arbetar för ökad integration
 
 
I helgen samlades Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige för ett möte i Skövde.

SLA, Måndag den 24 september 2007

Av Niclas Falk
 
 
Vi försöker göra allt för att visa våra likheter och överkomma våra olikheter, säger Vahida Mehinović, ordförande i Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige. Förbundet arbetar för integration och samlades i helgen i Skövde för ett utvecklingsarbete.
 
 
I helgen samlades Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige för ett möte i Skövde.

– Vårt huvudsyfte är att arbeta för integration, säger Vahida Mehinović, ordförande.

Ključ uspjeha • Nyckel till framgångRiksförbundet samlar 45 lokalföreningar från hela landet med mål att öka integrationen mellan invandrare och infödda svenskar. I helgen samlades ett 50-tal representanter i Skövde för ett utvecklingsarbete med fokus på framtiden.

– Vi skall arbeta med kommunikation med varandra, workshops och vilka saker vi skall prioritera i vårt arbete, säger Vahida Mehinović.

Dessutom hoppas man kunna förbättra kommunikationen med resten av samhället och att bygga nätverk.

Organisationen bildades 1998 och det är fortfarande integrationsfrågan som står högst upp på dagordningen.

– Den är viktig för alla i samhället och kommer att bli avgörande för Sverige i framtiden, säger hon.

En väg mot målet tror man går via ökade kontakter mellan förbundets lokalföreningar och andra föreningar där flertalet medlemmar är infödda svenskar. Men förbundet arbetar även med andra frågor, förhållandet till det gamla hemlandets kultur och traditioner är också en viktig del.

– När vi kom hit lärde vi oss de svenska traditionerna men svenskarna vet inget om oss, säger hon.

– Vi vill visa vad vi har att erbjuda.
 

    


Copyright © 1998- Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige.
Design by © 1998- Haris Tucakovic, Sweden