Krönikorna blev till en bok
 
 
Emina och Sead Cejvan skrev under ett och ett halvt år ett antal krönikor i BLT om att leva i två världar. Krönikorna har nu resulterat i en bok som presenterades för allmänheten i lördags genom en kulturmanifestation.

BLT, Tisdag 22 maj 2007

Av Caroline Åkeborn
 
 
Sead och Emina Čejvan och Fikret Tufek
 
 
KARLSKRONA. Emina och Sead Cejvan skrev under ett och ett halvt år ett antal krönikor i BLT (Blekinge Läns Tidning) om att leva i två världar. Krönikorna har nu resulterat i en bok som presenterades för allmänheten i lördags genom en kulturmanifestation.

Författarna kommer från Bosnien, men har sedan 14 år tillbaka levt i Sverige. De bor i Karlskrona där de arbetar och är föreningsaktiva.

Med början år 2003 skrev de ungefär 40 krönikor som BLT publicerade om livet i Bosnien och i Sverige. Dessa krönikor har blivit boken ”Våra rötter i Bosnien, våra fötter i Sverige”.

Skapa förståelse

– Boken handlar om vårt liv och vårt sätt att se Sverige i jämförelse med att leva i Bosnien. Artiklarna som har samlats ska användas som underlag för debatt, säger Emina Cejvan.

Författarna hoppas att boken ska underlätta integration för invandrare och svenskar, genom att skapa en förståelse för varandras kulturer.

I samband med bokpresentationen anordnade Bosnien-Hercegovinas riksförbund en kulturmanifestation på Sunnadalskolan, där bland annat unga kvinnor från kvinnoföreningen ”Respekt” dansade traditionell folkdans och ställde ut föremål som förr i tiden användes i Bosnien.

Bosnisk kultur

– Vi vill visa vår kultur genom musik, dans, mat och en utställning, säger Emina Cejvan.

Sammanlagt hade ungefär 80 personer från både Bosnien och Sverige samlats för att uppleva den bosniska kulturen och höra bokpresentationen, där representanter från flera organisationer och föreningar med intresse för boken talade.

Boken ”Våra rötter i Bosnien, våra fötter i Sverige” ges ut av Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet och ska presenteras på olika skolor, organisationer och föreningar som har intresse för integration.
 
 























Foto: Haris Tucaković
 

    


Copyright © 1998- Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige.
Design by © 1998- Haris Tucakovic, Sweden