BHKRF - fotogalerija
Susret sa Christinom Doctare
tekst
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Design: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Design: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Hajrudin Zukanović (harmonika) :: Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Hajrudin Zukanović (harmonika) :: Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Uprava bh. udruženja ”Trebinje” sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Edib Ćatović & Christina Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Belma & Nina Kratović s Hibom Čelik :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Christina Doctare, Belma & Nina Kratović, Fatima Kovačić & Hiba Čelik :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Christina Doctare, Belma & Nina Kratović, Fatima Kovačić & Hiba Čelik :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Fatima Kovačić & Christina Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Fatima Kovačić, Christina Doctare & Hiba Čelik :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Fatima Kovačić, Christina Doctare & Hiba Čelik :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Fatima Kovačić, Christina Doctare & Hiba Čelik :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Christina Doctare, Hiba Čelik & Bibka Jonić :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Fatima Kovačić, Christina Doctare & Hiba Čelik :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Christina Doctare, Hiba Čelik & Enisa Popović Čengić :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Azra Ekinović :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Halida Islamović, Nizama Granov Čaušević & Azra Ekinović :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Sabina Islamović :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Christina, Azra, Halida, Nizama, Sabina & Timka :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Hajrudin Zukanović & Šerifa Subašić :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Christina Doctare & Edin Pezo (predsjednik Udruženja logoraša i ranjenika iz Bosne i Hercegovine) :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Fatima Kovačić, Sabina Islamović & Timka Ališić :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Nina & Belma Kratović, Minka Hrenovica & Enisa Popović Čengić :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Alija Fatić & Enisa Popović Čengić :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Belma Kratović & Meho Baraković :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Susret sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Belma Kratović]
Enisa Popović Čengić & Christina Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Enisa Popović Čengić, Alija Fatić & Meho Baraković sa Christinom Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Enisa Popović Čengić, Timka Ališić, Tifa Krkić & Sonja Šabić :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Sabina Islamović & Belma Kratović :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Alija Fatić & Christina Doctare :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Meho Baraković & Hiba Čelik :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Ešrefa Lagumdžija & Enisa Popović Čengić :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Bibka Jonić :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Fatima Kovačić, Christina Doctare & Hiba Čelik :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Haris T.]
Christina Doctare & Haris Tucaković :: Göteborg, 2009-04-15 [Foto: Belma Kratović]
© 1998-2010 Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige | RSS Feeds | XHTML | CSS