Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige
Founding celebration :: ”Sedef” :: Osnivački dernek
Malmö, Arlöv, Helsingborg, Kalmar, Kopenhagen
Malmö :: 2008-05-24
Non Violence - Carl Fredrik Reuterswärd [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Yngve Lundell - Optimistorkestern [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Sedef [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Sedef [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Ankomst :: Dolazak [Malmö, 2008-05-24, Foto: Mela Borovac]
Ankomst :: Dolazak [Malmö, 2008-05-24, Foto: Sehada Lakota]
Ankomst :: Dolazak [Malmö, 2008-05-24, Foto: Sehada Lakota]
Ankomst :: Dolazak [Malmö, 2008-05-24, Foto: Mela Borovac]
Ankomst :: Dolazak [Malmö, 2008-05-24, Foto: Selma Borovac]
Ankomst :: Dolazak [Malmö, 2008-05-24, Foto: Sehada Lakota]
Ankomst :: Dolazak [Malmö, 2008-05-24, Foto: Samira Šehić]
Ankomst :: Dolazak [Malmö, 2008-05-24, Foto: Samira Šehić]
Ankomst :: Dolazak [Malmö, 2008-05-24, Foto: Samira Šehić]
Sedef [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Sedef [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Sedef [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Fadila Bejdić [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Sead Ćejvan, gudfar, kum udruženja [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Sead Ćejvan, gudfar, kum udruženja [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Sead Ćejvan, gudfar, kum udruženja [Malmö, 2008-05-24, Foto: Ramiza Karamehmedović]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Ramiza Karamehmedović]
Sead Ćejvan & Fadila Bejdić [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Jasna Perić & Fadila Bejdić [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Sehada Lakota & Fadila Bejdić [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Enisa Esada Grozdanić & Fadila Bejdić [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Sedef [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Sedef [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Ramiza Karamehmedović [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Ramiza Karamehmedović [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Ramiza Karamehmedović]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Ramiza Karamehmedović]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Ramiza Karamehmedović]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Ramiza Karamehmedović]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Ramiza Karamehmedović]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Ramiza Karamehmedović]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Ramiza Karamehmedović]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Mela & Selma Borovac [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Enisa Esada Grozdanić [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Kultursällskap :: KUD ”Gostelja” Kladanj [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Senija Husejinović [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Bogumilerna :: Bogumili [Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
[Malmö, 2008-05-24, Foto: Haris Tucaković]
Natrag/Bakåt       Natrag/Bakåt
Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige
Copyright © 1998-2008 Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige.
Design by © 1998-2008 Haris Tucakovic, Sweden