Sest hiljada clanica u sest regija
U Helsingborgu je 27. aprila odrzana 7. redovna godisnja skupstina BiH Saveza zena u Svedskoj.
Pise: Fikret Tufek

Helsingborg, 27.04.2002. (Bosanska posta)

U Helsingborgu je 27. aprila odrzana 7. redovna godisnja skupstina BiH Saveza zena u Svedskoj. Bila je to impozantna manifestacija stvaralastva zena sa vise od 300 ucesnika i gostiju iz cijele Svedske, kojima se pridruzila i grupa zena iz Köpenhamna.

Istog dana u Helsingborgu je odrzavana i velika kulturna manifestacija u sklopu koje je otvorena Dunkers Kulturhus, koju je otvorila kronprinsessan Victoria, a, sto je za nas posebno vazno, u kulturnom programu pred Victoriom nastupilo je i dvoje Bosanaca na violini: Emina Smajlovic i Edi Migic, koji su se uvece predstavili i Bosancima u okviru veoma bogatog kulurno-umjetnickog programa.
 
 

Edi Migic i Emina Smajlovic
 
Emina Smajlovic
 
 
U radnom dijelu Skupstine ucestvovao je 41 od 54 pozvana delegata. U uvodnim napomenama dosadasnja predsjednica Asima Pasalic je, pored ostalog, kazala:

- Kad je februara 1998. formiran BiH Savez zena u Svedskoj imao je 1.200, a danas ima 4.298 clanova koji su platili clanarinu s tim da je u aktivnostima ucestvovalo i oko 500 djece i mladih, 400 muskaraca i 700 starijih osoba (koji ne placaju clanarinu), tako da je ukupan broj clanova 5.898. Tokom 2001. godine u okviru BiH saveza zena u Svedskoj bilo je angazovano 45 udruzenja i sekcija u 40-ak gradova. Svoje aktivnosti zene ostvaruju u okviru sest regija, u kojima rade sekcije i udruzenja. Najvise smo ostvarili u vaspitnom radu s djecom i omladinom, na upucivanju mladih na druzenje i na ukljucivanju u svedsko drustvo. Ostvarena je znacajna saradnja s Integrationsverketom, Unijom zena ”Zar” Sarajevo, Savezom bh. zena u Norveskoj i Danskoj, svedskim institucijama: ABF, SISU, AMI, ABF, NBV, SIOS, Socialamissionen, Ship to Bosnia i drugim.

BiH Savez zena u Svedskoj ima i fond ”Djeci u BiH” iz kojeg se sada stipendira sestero djece i omladine koji mjesecno dobivaju po 500 kruna. Posebno isticem rad Odbora za humanitarne aktivnosti, kulturu i informisanje, naglasila je Pasalic.

Na Skupstini je izvrsen i izbor novog rukovodstva. Za novu predsjednicu izabrana je Selma Borovac, za potpredsjednicu Selma Kamberovic, a za kontakt osobu Asima Pasalic, kojoj je za dosadasnji rad uruceno i vise posebnih priznanja i zahvalnica, te slika Enise Grozdanic. Zahvalnice i prigodni pokloni uruceni su najuspjesnijim aktivistima. Novoizabrana predsjednica Selma Borovac je nakon izbora kazala:

- Nastavicemo sa omasovljavanjem clanstva i nasim dosadasnjim aktivnostima. Podstrek za dalji rad daju nam i skupovi kao ovaj danasnji, koji je zaista impozantan. Osnova nase aktivnosti bice po regijama i lokalnim udruzenjima, s tim da su u prvom planu i dalje kultura, rad s djecom i omladinom, hamanitame akcije, informisanje putem vlastitog glasila Zena, Bosanske poste i drugih medija i saradnja sa svedskim i bh. udruzenjima i institucijama.

Tokom manifestacije odbor za humanitarne aktivnosti je za hendikepiranu djecu Tuzle prikupio 8.773 krune. U kulturnom dijelu programa nastupili su: solista Nina Bejtovic i na gitari Edina Hadzihafizbegovic, na violini Emina Smajlovic i Edi Migic, skeceve o Nasrudin hodzi priredili su najmladji: Ensar Lakota, Denis Music i Emina Salic, svoje stihove govorila je Enisa Grozdanic, a bh. poeziju recitovali su Senada Besic i Emina Smajlovic, da bi na kraju sa spletom bh. igara nastupio folklor djevojaka iz Helsingborga. Tokom cijelog susreta, zene i njihove goste zabavljao je orkestar brace Turcinhodzic. (F.T.)

Na 7. redovnoj Godisnjoj skupstini BiH Saveza zena u Svedskoj izabrani su novi clanovi Glavnog odbora:
- Selma Borovac (Helsingborg), predsjednik
- Selma Kamberovic (Arlöv), zamjenik predsjednika
- Asima Pasalic (Skövde), kontakt osoba
- Jasna Peric (Kalmar), koordinator regije Istok
- Begzada Avdic (Växjö), zamjenik koordinatora regije Istok
- Fatima Kovacic (Göteborg), koordinator regije Zapad
- Zehra Kolicic (Göteborg), zamjenik koordinatora regije Zapad
- Sehada Lakota (Helsingborg), koordinator regije Jug
- Suada Djelic (Malmö), zamjenik koordinatora regije Jug
- Belma Hafizovic (Tidaholm), koordinator regije Centar
- Amila Domi (Skövde), zamjenik koordinatora regije Centar
- Muharema Pervic (Örebro), koordinator regije Sjever
- Fikret Babovic (Tidaholm), predstavnik BiH distrikta Skaraborg,

Clanovi Nadzornog organa (Revizione komisije):
- Enisa Crnkic (Växjö)
- Hasiba Ekmecic (Malmö)
- Zekija Zembo (Mönsterås)


(Haris Tucakovic, sekretar)

 
 

5x5.gif (45 bytes)

5x5.gif (45 bytes)

5x5.gif (45 bytes)

5x5.gif (45 bytes)

5x5.gif (45 bytes)

5x5.gif (45 bytes)

5x5.gif (45 bytes)

5x5.gif (45 bytes)

5x5.gif (45 bytes)
 

    


Copyright © 1998- Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige.
Design by © 1998- Haris Tucakovic, Sweden